Datum: 14-06-2022

Begin februari 2022 heeft Rijkswaterstaat vuurtoren 't Lage Licht gesloten vanwege scheurvorming in de vloeren. Het Polderhuis is in nauw overleg met Rijkswaterstaat voor een oplossing. We willen graag weer open, het zomerseizoen staat voor de deur!

Helaas duurt het allemaal wat langer dan gehoopt omdat Rijkswaterstaat de technische staat van alle Nederlandse vuurtorens aan het bekijken is. Vanuit het Polderhuis is er op aangedrongen om het IJzeren torentje als één van de eerste te herstellen vuurtorens mee te nemen. RWS kijkt voor het veilig openstellen naar drie scenario’s:

  1. Blootleggen scheurvorming vloeren + tijdelijke maatregelen
  2. Plaatsen versterkingsliggers
  3. Beperking aantal personen dat de vuurtoren kan bezoeken. 

Rijkswaterstaat kan helaas nog geen tijdsverwachting opgeven, vanwege lopende onderzoeken en de technische complexiteit van de vuurtoren. Zodra er een planning beschikbaar is, zal Rijkswaterstaat het Polderhuis op de hoogte stellen.