Datum: 12-04-2024
Locatie: 1e verdieping museum

Van 12 april 2024 t/m 11 april 2025 is in het Polderhuis in Westkapelle de expositie ‘Verwoesting in beeld’ te zien. In 2024 is het 80 jaar geleden dat Walcheren onder water kwam te staan ten gevolge van de inundatie. De expositie op de bovenverdieping staat in het teken van deze ingrijpende gebeurtenis. Er zijn o.a. werken te zien van Jac.Prince, Johan Melse en Frans Maas, aangevuld met werken van amateurkunstenaars.

Een vreselijke ramp heeft ons dorp getroffen

“Een vreselijke ramp heeft ons dorp getroffen. Een geweldig bombardement dat 2 ¼ uur heeft geduurd. De gevolgen zijn vreselijk.” Dit zijn de eerste regels uit een brief die Maatje Roelse op 26 oktober 1944 schreef aan haar nicht Piete. Omdat deze brief inzicht geeft in de gevoelens van en gevolgen voor de overlevenden, zijn er enkele citaten uit haar brief overgenomen.

Op 3 oktober 1944 vond het eerste bombardement op Westkapelle plaats. De geallieerden hadden besloten om Walcheren onder water te zetten, met als doel de Duitse verdediging te verzwakken. Niet enkel de dijk, maar ook de meeste gebouwen werden vernietigd. Het aantal dodelijke slachtoffers was enorm: 180 mensen zijn omgekomen.

Vluchten naar 'veiligere' plekken

"Ja Piete, veel heb ik verloren. Moeder, m'n zuster, zwager, oom, nicht, neef en een vriendin. Wat een ellende wordt er toch over de wereld gebracht." De waarschuwingen om te vertrekken naar 'veiliger' plekken op het eiland werden onderschat, maar de hevigheid van het bombardement en de enorme kracht van het binnenstromende zeewater zorgden ervoor dat er nog diezelfde avond een stroom vluchtelingen richting de omliggende dorpen op gang kwam. 

"Nu zitten we in Oostkapelle op een buitenplaats... En de gevolgen. Geheel ons dorp kapot, al het bouwland onder zeewater. Nu leef je haast als in een roes en beseft soms nog niet wat je verloren hebt omdat je niet thuis bent. Maar als je gaat nadenken dan kun je er niet meer uitkomen.

Meer informatie

Deze expositie is te zien tijdens openingstijden van het Polderhuismuseum. In oktober van dit jaar volgt er een foto-expositie met werk over dit thema van Neeltje Flipse-Roelse in het museumcafé.